2015 Pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa FEU

Si Prof. Jonathan V. Geronimo, bilang panauhin at tagapanayam mula sa Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila. Tinalakay niya ang “Nasyonalisasyon ng Kultura, Politika, at Ekonomiya bilang Bisa ng Wikang Filipino sa Tunguhing Pambansa”  noong Ika-11 ng Agosto 2015, 9:00-12:00 sa AB 305, bilang pakikibahagi ng FEU sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Si Prof. Jonathan V. Geronimo, bilang panauhin at tagapanayam mula sa Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila. Tinalakay niya ang “Nasyonalisasyon ng Kultura, Politika, at Ekonomiya bilang Bisa ng Wikang Filipino sa Tunguhing Pambansa” noong Ika-11 ng Agosto 2015, 9:00-12:00 sa AB 305, bilang pakikibahagi ng FEU sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Bilang pakikiisa ng FEU-TLFilipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may pambansang tema na FILIPINO: WIKA NG PAMBANSANG KAUNLARAN mula sa tanggapan ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Malakanyang, naghanda ang FEU-TLFilipino ng iba’t ibang gawain.

Layunin ng mga gawain na: maitampok pang lalo ang gamit at kahalagahan ng wikang Filipino bilang isa sa mga wika sa loob at labas ng akademya; maisulong ang husay at halaga ng wika sa gawaing pasalita at pasulat; at mapanatili nito sa mga mag-aaral ang pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling wika.

Pinasimulan ng TLFilipino ang gawain sa paligsahan ng pagsulat ng tula noong ika-20 ng Hulyo 2015 sa AB 305 sa pamamahala ni Prop. Rita D. Morales. Linahukan ito ng labing-anim (16) na mag-aaral mula sa unang taon.

Kasunod ng gawaing ito ang pagdaraos ng isang impormatibong forum sa araling Filipino na may tuon sa wika, kultura, at midya. Sa pangunguna pa rin ng TLFilipino at mga kaguruan nito, inanyayahan (TLFilipino) ang tatlong (3) eksperto sa larang ng araling Filipino. Sila ay sina:

1.) Prop. Jonathan V. Geronimo ng Unibersidad ng Santo Tomas, Espanya Maynila, tatalakay sa paksang “Nasyonalisasyon ng Kultura, Politika, at Ekonomiya bilang Bisa ng Wikang Filipino sa Tunguhing Pambansa”.

2.) Prop. Randy T. Nobleza ng Marinduque State College, tatalakay sa paksang “Kultura ng Pamamahagi sa mga Info Shop at Nagsasariling Espasyo sa Pilipinas”.

3.) Prop. Grace Precious E. Tabernero ng Pamantasang De La Salle, Dasmarinas, Cavite, tatalakay sa paksang “Ang Epekto ng ng avite, tatalakay sa paksang “Ang Epekto ng ng Tri Midya bilang Namamayaning Kultura sa Pilipinas”.

Prof. Grace Precious E. Tabernero, bilang panauhin at tagapanayam mula sa Pamantasang De La Salle- Dasamariñas Cavite. Tinalakay niya “Ang Epekto ng Tri Midya bilang Namamayaning Kultura sa Pilipinas”  noong ika-11 ng Agosto 2015, 9:00-12:00 sa AB 309, bilang pakikibahagi ng FEU sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Prof. Grace Precious E. Tabernero, bilang panauhin at tagapanayam mula sa Pamantasang De La Salle- Dasamariñas Cavite. Tinalakay niya “Ang Epekto ng Tri Midya bilang Namamayaning Kultura sa Pilipinas” noong ika-11 ng Agosto 2015, 9:00-12:00 sa AB 309, bilang pakikibahagi ng FEU sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Sa ika-28 ng Agosto 2015, magsasagawa naman ng isang mahalagang palihan sa ilan sa mga usapin sa wikang Filipino, at iba pang gawain bilang paghahanda pagdating ng K-12 sa 2016. Ito ay pangungunahan ng Tanggol Wika (samahan na tagapagtaguyod ng wikang Filipino). Dadaluhan ito ng mga tagapamuno ng bawat institusyon sa bansa, mga mag-aaral, at ilang tagapamuno ng ahensya ng pamahalaan, at iba pa.

Sa ika-24 ng Setyembre 2015, mula alas 8:00 ng umaga hanggang alas 12:00 ng tanghali gaganapin sa FEU Auditorium bilang pampinid na gawain sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, gaya ng nakagawian na, magaganap ang Timpalak Sabayang Pagbigkas (Artikulasyon ng TLFilipino) na lalahukan ng mga mag-aaral mula sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan sa kamaynilaan, pribado at publiko. Samantalang, mula ala 1:00 hanggang alas 5:00 ng hapon, gaganapin naman ang katulad na timpalak na lalahukan naman ng mga mag-aaral mula sa FEU.

Buhat dito, pinasasalamatan ng FEU-TLFilipino ang lahat ng mga guro, kawani, admistrasyon at mga mag-aaral sa walang sawang pagsuporta at pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Wikang Filipino!